cars-out | About
77
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-77,eltd-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,borderland-ver-1.4, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive

Cars-out!

V projektu se srečujejo tri partnerska zavarovana območja z različnimi problemi, ki jih povzroča motoriziran obisk (cestni, morski in zračni). Cilj projekta je ohranjati naravo prek njene dostopnosti na okoljsko sprejemljiv način. Prijavitelj bo z izvedbo infrastrukturnih ureditev postal prvi slovenski upravljani krajinski park brez dostopa obiskovalcev z motornimi vozili, norveški partner išče podporo za izvajanje že izdelane strategije okolju prijaznega dostopa, slovenski partner pa šele pripravlja takšno strategijo. Druge aktivnosti obsegajo nabavo opreme, zbiranje podatkov za strateške analize in pridobivanje podpore splošne javnosti, obiskovalcev območij, lokalne skupnosti in zaposlenih za okolju prijazne rešitve prometa. Med ključnimi rezultati so ureditev 4.480 m dostopnih poti, nabava električnega vlaka in 8 koles, pomožni objekti za nadzor obiska, TV film, interaktivne in spletne vsebine, dva študijska obiska med partnerji in tri tiskovne konference.

Prijavitelj (Krajinski park Sečoveljske soline)

Prijavitelj ima glede na s strani Vlade Republike Slovenije sprejete strateške dokumente, povsem jasno vizijo in tudi potrjene jasne usmeritve in aktivnosti, ki jih mora izpeljati, da bo dosegel cilj učinkovitega ohranjanja biotske raznovrstnosti območja ob hkratnem nadzoru obiska na način, ki je okoljsko sprejemljiv. Učinki projekta v obliki nove javne infrastrukture bodo v večji meri izvedeni na projektnem območju prijavitelja (zavarovano območje narave in območje Natura 2000), ob tem pa si prijavitelj želi izmenjati izkušnje s projektnimi partnerji. Slovenski partner v trenutnem stanju še nima zagotovljenih strateških in izvedbenih podlag za investicije na področju reševanja problema motornega kopenskega prometa, pri norveškem partnerju pa se bodo vprašanja morebitnih investicijskih vlaganj reševala iz drugih finančnih virov.

Prijavitelj bo z največjim deležem investicij, ki so posledica dejstva, da ima zanje pridobljene že vse pravne in upravljavske podlage, igral tudi ključno vlogo modela dobre prakse, ki ga bosta pri doseganju ciljev trajnostnega obiskovanja projektnih območij uporabljala tudi oba partnerja.

Partnerja pa bosta z aktivnim vključevanjem v projektno delo pridobivala izkušnje predvsem na drugem ključnem učinku projekta, torej na področju povezovanja varstva narave in njene dostopnosti in pri zagotavljanju podpore širše javnosti za uveljavljanje modelov okoljsko ustreznega obiskovanja zavarovanih območij.

Projektni partner 1 (Jotunheimen Narodni park)

Partner bo vključen v izvajanje vseh delovnih sklopov, z izjemo izdelave interaktivnih vsebin v slovenskem jeziku in investicij v infrastrukturne objekte in opremo v slovenskih partnerskih območjih.

Posebno težo bo imel norveški partner pri organizaciji študijskega obiska slovenskih partnerjev in tiskovne konference na Norveškem, aktivno bo vključen v izdelavo informacijskih in promocijskih vsebin projekta, posebej tudi pri snemanju TV filma. Zbral bo tudi primere dobrih okoljskih praks pri obiskovanju drugih zavarovanih in naravnih območij na Norveškem za uporabo v sklopu projekta. Bogate izkušnje pri usmerjanju prometa in obiskovanja parka bo posredoval slovenskemu partnerju, ki bo pripravil strateško študijo urejanja prometa za svoje območje. Med obiskom slovenskih partnerskih območij bo pridobival izkušnje in znanje pri usmerjanju obiska v regiji z veliko poselitvijo in masovnim obiskom.Pri izvajanju projekta bodo sodelovali trije zaposleni pri partnerju.

 

Projektni partner 2 (Krajinski park Strunjan)

Partner še nima izdelane strategije za zmanjševanje motornega prometa v parku in usmerjanje obiska. Prav tako še nima pridobljenih podlag za izvedbo infrastrukturnih objektov za »zeleno« infrastrukturo za omejevanje prometa po kopnem. Pri projektu želi sodelovati v vseh sklopih, z izjemo sklopa, ki se nanaša na infrastrukturo v območju prijavitelja. Partner 2 ocenjuje, da bo njegov največji prispevek pri projektu na področju zbiranja in interpretacije podatkov, izmenjave izkušenj in informiranja javnosti. Od projekta pričakuje predvsem pomoč pri izdelavi strategije za omejevanje prometa in usmerjanje obiska in nabavo nujne opreme.

Pri projektu bo sodeloval eden od treh zaposlenih v parku.