cars-out | Rezultati
1811
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1811,eltd-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,borderland-ver-1.4, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive

DEJAVNOSTI

 • Izpolnitev začetnih zahtev projekta
 • Dnevno projektno upravljanje, koordinacija in interna komunikacija
 • Nadzor nad izvajanjem projekta
 • Finančno upravljanje projekta
 • Oblikovanje in vzdrževanje spletne strani o projektu in njegovih rezultatih
 • TV Film o projektu (Prijavitelj)
 • Tiskovne konference
 • Interaktivne vsebine za dvig okoljske zavesti obiskovalcev (Prijavitelj)
 • Informativne table za obiskovalce o projektu
 • Izmenjava izkušenj med projektnimi partnerji pri upravljanju s prometom in obiskovalci
 • Spremljanje vplivov obiskovanja in prometa v projektnih območjih
 • Izdelava konceptualne rešitve preusmerjanja motornega prometa iz projektnega območja in spodbujanja uporabe okolju prijaznejšega obiskovanja
 • Ureditev nove pešpoti na Lero (Prijavitelj)
 • Protiprašna zaščita in utrditev obstoječe poti na Lero (Prijavitelj)
 • Utrditev obstoječe poti na Fontanigge (Prijavitelj)
 • Nabava opreme za okoljsko sprejemljivo obiskovanje parkov (Prijavitelj in partner 2)

Cilji projekta

1.Ohranjati naravo prek njene dostopnosti na okoljsko sprejemljiv način

2. Dvigovati okoljsko zavesti obiskovalcev s prikazi modelov dobre prakse usmerjanja obiska

3. Prispevati k enakomernejši porazdelitvi obiska v posameznih območjih parka prek dviga kakovosti storitev

4.Zmanjšati emisije CO2 v enem parku za četrtino

5.Spodbuditi sodelovanje in izmenjavo izkušenj med zavarovanimi območji

6.Prispevati k razvoju turistične regije z oblikovanjem zelenega turističnega produkta

Ciljne skupine

Prva ciljna skupina v projektu so obiskovalci parka, ki jih delimo na tiste, ki park obiščejo v skupinah in z vodnikom ter na posamezne obiskovalce in manjše skupine, predvsem družine. V vseh treh partnerskih območjih so številne tudi šolske skupine. Poleg obiskovalcev iz drugih krajev države in tujih turistov, ki park obiščejo z namenom doživljanja in spoznavanja narave, kulturne dediščine in krajine, je naslednja ciljna skupina lokalno prebivalstvo. Park praviloma obiskujejo bolj pogosto, predvsem zaradi zadovoljevanja potreb po izvajanju pasivne rekreacije, ne le zaradi spoznavanja z znamenitostmi. Pri tem je še kako pomembno, da se ob tem seznanjajo s primeri dobrih okoljskih praks, ki jih potem prenašajo na svoje lokalno življenjsko okolje.

S promocijo rezultatov projekta in dobrih okoljskih praks preko javnih medijev pa se projekt CARS-OUT obrača tudi na splošno javnost in tako prispeva k približevanju posebno vrednih naravnih območij posameznikom prek njihove dostopnosti ob hkratnem varovanju, ohranjanju in vzdrževanju visokih okoljskih standardov.

Za vodilnega partnerja so posebej pomembna ciljna skupina tudi zaposleni v parku, katerim bo z vzpostavitvijo okolju prijaznih prevoznih sredstev in dostopnih poti v večji meri omogočeno, da motorna vozila puščajo na parkiriščih pred vhodi v park in da so sami zgled dobrih okoljskih navad za druge ciljne skupine.