cars-out | Zaključni dogodek NOR in EGP FM 2009-2014
2369
post-template-default,single,single-post,postid-2369,single-format-standard,eltd-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,borderland-ver-1.4, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive

Zaključni dogodek NOR in EGP FM 2009-2014

Zaključni dogodek NOR in EGP FM 2009-2014

V petek, 7. oktobra 2016 smo se v klubu Cankarjevega doma, Ljubljana z projektom CARS-OUT predstavili na zaključnem dogodku Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma v Sloveniji v obdobju 2009–2014 z naslovom Sodelujemo za skupne cilje.

Ohranjena kulturna in naravna dediščina, ohranjanje biotske pestrosti, bolj opolnomočena civilna družba, nove raziskave in številne nove izkušnje v mednarodnih izmenjavah je samo nekaj doprinosov Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Norveškega finančnega mehanizma k večji kakovosti življenja v Sloveniji. Z okvirno 29 milijoni evrov sredstev, ki vključujejo nepovratna sredstva in sredstva nosilcev projektov, se je v obdobju 2009–2014 v Sloveniji realiziralo več kot 120 projektov s področij štipendiranja in mobilnosti, nevladnih organizacij, javnega zdravja, enakosti med spoloma, biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev, ohranjanja oz. oživljanja kulturne in naravne dediščine ter okolja.

Dogodek so skupaj organizirali vsi, ki so v Sloveniji sodelovali pri izvajanju programov: Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ki je hkrati tudi Nacionalna kontaktna točka, Regionalni center za okolje (REC Slovenija), Center za informiranje, sodelovanje in razvoj NVO (CNVOS) in Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS). Udeležili so se ga tudi predstavniki držav donatoric Islandije, Lihtenštajna in Norveške, predvsem pa so se predstavili nekateri projekti, ki so najbolj nazorno pokazali, da se je s pomočjo Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma na številnih področjih v Sloveniji izboljšala kakovost življenja.

Ključne dejavnosti projekta Cars-out so bile:
Ozaveščanje javnosti o pomenu okoljsko prijaznega obiskovanja zavarovanih območij;
Izmenjava izkušenj, zbiranje in analiza podatkov o obisku in priprava usmeritev za okoljsko sprejemljivejše obiskovanje;
Vzpostavitev infrastrukture in nabava opreme za okoljsko sprejemljivo obiskovanje.

Z realizacijo omenjenega projekta bo obiskovanje KPSS v celoti potekalo le peš, s kolesi in električnimi vozili ali po morju. KPSS bo prvi krajinski park v Sloveniji, kjer obiskovanje parka z motornimi vozili ne bo več možno.

Več info o dogodku na: http://www.norwaygrants.si/novice/slovenija-z-vec-kot-120-uresnicenimi-projekti-uspesno-zakljucuje-izvajanje-mednarodnih-financnih-mehanizmov/

konferenca